כל ביטול או שינוי של הזמנה יעשה ישירות מול המלון, פרטי המלון על גבי אשור ההזמנה

 

 

לביטול בלבד! ניתן לשלוח מייל לכתובת :romi@iha.org.il